Menu Close

รีวิว Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม.

Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม.
Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม.

Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม. เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม.

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 5900THB

Katathong
  Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม. คุณสมบัติ
  – ชั้นวางของ ฉลุลาย ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม สูง 69 ซม.
  – ทำด้วยทองเหลืองแท้ 
  – เหมาะสำหรับเป็นชั้นวางของ
  – สวยงาม หรูหรา มีคุณค่า เนื่องจากมีการฉลุลายทั้งตัว
  – สามารถวางโชว์เพื่อความสวยงาม

ข้อมูลสินค้า Katathong ทองเหลืองไทย ชั้นวางของ ฉลุลาย สูง 69 ซม.

ทำด้วยทองเหลืองแท้
เหมาะสำหรับเป็นชั้นวางของ
สวยงาม หรูหรา มีคุณค่า เนื่องจากมีการฉลุลายทั้งตัว
วางประดับ หรือตั้งโชว์ได้


รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า5,คะแนนร้านค้า 91