Menu Close

รีวิว XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04 Color family : ดำ

XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04
XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04

XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04 เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 3302THB

XPX Official Store

  ข้อมูลสินค้า XPX เก้าอี้ เก้าอี้โยก โซฟาโยก เก้าอี้ห้องนั่งเล่น ห้องนอน รุ่น FD04

  ที่พักแขนเป็นงานไม้ รับน้ำหนักได้ดี
  ส่วนเท้า ปรับระดับเท้า 5 ระดับ
  ถอดซักได้
  นั่งสบาย


  รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.9,คะแนนร้านค้า 89