Menu Close

รีวิว PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท)

PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท)
PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท)

PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท) เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 290THB

PJ Wood

  ข้อมูลสินค้า PJ Wood โต๊ะพับ ไม้ยางพารา (สีวอลนัท)

  ขนาดสินค้า กว้าง 37 x 48.5 x 66 ซม.
  ผลิตจากไม้จริง 100%
  ใช้วางสิ่งของเอนกประสงค์
  ไม่ต้องประกอบ
  สะดวกต่อการใช้งาน


  รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.4,คะแนนร้านค้า 88