Menu Close

รีวิว CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น Color family : F170 – สีขาว

CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น
CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น

CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 494THB

CASSA

  ข้อมูลสินค้า CASSA ชั้น ชั้นวางของ ชั้นไม้แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง Set 3 ชิ้น

  ชั้นวางของ 3 ชิ้น
  พื้นผิวเคลือบด้วย pvc
  สามารถรับน้ำหนักได้ 3 กก.
  เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้บ้านของคุณ


  รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.4,คะแนนร้านค้า 82