Menu Close

รีวิว โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90×55 cm Color family : ขาว

โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90x55 cm
โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90x55 cm

โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90×55 cm เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90×55 cm

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 1175THB

IKEA

    ข้อมูลสินค้า โต๊ะกลาง มีชั้นล่างสามารถวางของหรือเก็บของได้ มี 3 สี ขนาด 90×55 cm

    มีชั้นวางของใต้โต๊ะ เก็บนิตยสารและของต่างๆได้เป็นระเบียบ ไม่รกบนโต๊ะ


    รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า3,คะแนนร้านค้า 87