Menu Close

รีวิว ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12×16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ)

ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12x16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ)
ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12x16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ)

ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12×16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ) เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12×16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 300THB

POSTPLAZA

    ข้อมูลสินค้า ostplaza ถุงกันกระแทก ซองพลาสติกกันกระแทก ขนาด 12×16 นิ้ว (แพ็ค 50 ใบ)

    ถุงกันกระแทกใสหนาพิเศษ
    ผลิตจากแผ่นกันกระแทกหนาพิเศษเรียบสองด้าน
    ช่วยป้องกันสินค้าในระหว่างขนส่งได้ดีขึ้น


    รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 86