Menu Close

รีวิว HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม.

HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม.
HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม.

HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม. เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม.

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 867THB

IKEA

    ข้อมูลสินค้า HYLLIS ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ขนาด 60x27x140 ซม.

    เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในบ้านและนอกบ้าน
    พร้อมขาพลาสติกรองด้านล่าง กันพื้นเป็นรอย


    รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 82