Menu Close

รีวิว @Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน)

@Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน)
@Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน)

@Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน) เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ @Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 500THB

POSTPLAZA

    ข้อมูลสินค้า @Postplaza เชือกไปรษณีย์ เชือกมัดกล่อง เชือกขาว 15 เส้น พันแกน 0.5 KG(แพ๊ค 2 ม้วน)

    เชือกฟอกขาวสะอาด ตีเกลียวตีเกลียวแน่น ไมแตก
    แข็งแรง เหนียว ใช้มัดกล่องพัสดุได้ รับน้ำหนักได้ดี
    ความยาวประมาณ 500 เมตร


    รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 86