Menu Close

รีวิว Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ)

Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ)
Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ)

Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ) เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 1450THB

Gindex
    Gindexชั้นวางของ4ชั้น(สีเบจ) คุณสมบัติ

    -ผลิตจากไม้Particle Board
    -ชั้นวางของ4ชั้น มีขนาด30x75x111
    -ผลิตจากไม้Particle Boardระหว่างชั้นเป็นท่อเหล็กกลม
    -มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน

ข้อมูลสินค้า Gindexชั้นวางของ4ชั้น ขนาด30*75*11cm (สีเบจ)

ชั้นวางของ4ชั้น
ผลิตจากไม้Particle Boardระหว่างชั้นเป็นท่อเหล็กกล
แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้อย่างยาวนาน
ลูกค้าต้องประกอบสินค้าเอง


รีวิว เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ,รีวิว เฟอร์นิเจอร์,รีวิว เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น,รีวิว สตูลเตี้ย New,รีวิว ,คะแนนสินค้า5,คะแนนร้านค้า 69